Voeg hierboven details toe over het tolken zoals:
  • Datum en duur
  • Taalcombinaties
  • Simultane of consecutieve tolking
  • Adres locatie